บ้านแสงสุขได้เปิดดำเนินกิจการด้านบริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้านและพนักงานดูแลผู้สูงอายุหรือเฝ้าไข้ เพื่อประจำบ้านท่าน หรือโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการ และทางเรา ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้าเสมอมา และได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานมาโดยตลอด ตระหนักดีถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบา ภาระหน้าที่งานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง พนักงานที่เราจัดส่งไปยังบ้านท่านมีประสบการณ์และได้ผ่านงาน มา และทางเราได้ตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัด รับพนักงานคนไทย ไม่รับแรงงานต่างด้าว ทางเราจึ่งใคร่ขอเสนอให้ท่านพิจารณา ดังนี้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

พนักงานทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งนั้นๆ สามารถพักประจำและไปกลับได้ คุณสมบัติของพนักงานแต่ละตำแหน่ง อายุ 20-50 ปี เพศหญิงมีประสบการณ์